تلفن برخی از شعب ما در کرج :

عظیمیه کرج 32504040 | گوهردشت کرج 34441010 | جهانشهر کرج 34454545 | مهرشهر کرج 33401929

باغستان 34338500 | فاز 4 مهرشهر 33502020 | گلشهر 33506070 | فردیس 36556060 | ساسانی 32802020  آزادگان 32262070

میدان کرج 32233030 | هفت تیر 32225050 | مهرویلا 32701010 | سه راه گوهردشت 34206080 | کلاک 32311040

زمین های خانم انصاری 32743000 | میدان مادر 32743077 | درختی 33506070 | واریان شهر 36700967 | گرم دره 36106353

ارتباط با مدیریت : 09123535969

تماس با ما

  جهت درخواست ارائه خدمات به شما همشریان گرامی در کرج می توانید از طریق شماره تماس های زیر با یکی از شعبه های ما تماس حاصل فرمایید:

  عظیمیه کرج 32504040 - گوهردشت 34441010

  جهانشهر 34454545 - باغستان 34338500

  مهرشهر 33401929 - فاز 4 مهرشهر 33502020

  گلشهر 33506070 - فردیس 36556060

  ساسانی 32802020 - آزادگان 32262070

  میدان کرج 32233030 - هفت تیر 32225050

  مهرویلا 32701010 - سه راه گوهردشت 34206080

  کلاک 32311040 - زمین های خانم انصاری 32743000

  میدان مادر 32743077 - درختی 33506070

  واریان شهر 36700967 - گرم دره 36106353

  ارتباط با مدیریت : 09123535969

  خواندن 380 دفعه
  محتوای بیشتر در این بخش: تماس با شرکت