تلفن برخی از شعب ما در کرج :

عظیمیه کرج 32504040 | گوهردشت کرج 34441010 | جهانشهر کرج 34454545 | مهرشهر کرج 33401929

باغستان 34338500 | فاز 4 مهرشهر 33502020 | گلشهر 33506070 | فردیس 36556060 | ساسانی 32802020  آزادگان 32262070

میدان کرج 32233030 | هفت تیر 32225050 | مهرویلا 32701010 | سه راه گوهردشت 34206080 | کلاک 32311040

زمین های خانم انصاری 32743000 | میدان مادر 32743077 | درختی 33506070 | واریان شهر 36700967 | گرم دره 36106353

ارتباط با مدیریت : 09123535969

تماس با شرکت

  تلفن شعبه های ما در کرج :

  عظیمیه کرج 32504040 - گوهردشت 34441010

  جهانشهر 34454545 - باغستان 34338500

  مهرشهر 33401929 - فاز 4 مهرشهر 33502020

  گلشهر 33506070 - فردیس 36556060

  ساسانی 32802020 - آزادگان 32262070

  میدان کرج 32233030 - هفت تیر 32225050

  مهرویلا 32701010 - سه راه گوهردشت 34206080

  کلاک 32311040 - زمین های خانم انصاری 32743000

  میدان مادر 32743077 - درختی 33506070

  واریان شهر 36700967 - گرم دره 36106353

  ارتباط با مدیریت : 09123535969

  خواندن 537 دفعه
  محتوای بیشتر در این بخش: تماس با ما